Információk a személyes adatok feldolgozásáról

 1. Az adatkezelő identifikációs adatai

A személyes adatok adatkezelője a TONER spol. s.r.o., Humenská 27, 040 11 Košice, Cégjegyzékszám: 36 182 427, adószám: 2020044862, EU adószám: SK2020044862, bejegyezve a Košice I. körzeti bíróságon, részleg: s.r.o., jegyzékszám: 10186/V, e-mail: info@decadence.sk, tel.: 0908652797 ( a továbbiakban mint „TONER spol. s.r.o. adatkezelő “amely a személyes adatok feldolgozását a továbbiakban megadott feltételek alapján végzi.

 

 1. A személyes adatok feldolgozása különböző céllal történik.a)Áru vásárlása az e-shopon keresztül, az áru szállítása, reklamáció rendezése

A TONER spol. s.r.o. adatkezelő az áru vásárlása és szállításakor (i) a vásárlónak az alábbi személyes adatait dolgozza fel: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, a megvásárolt áruval kapcsolatos adatok és az áru fizetéséhez szükséges adatok (számlaszám, kifizetett összeg, illetve annak dátuma amikor a kifizetett összeg megérkezett a TONER spol. s.r.o. számlájára), a reklamáció rendezésekor (ii) az (i) pontban feltüntetett adatok mellett a reklamált áru adatait, illetve azokat az adatokat, amelyeket a vevő megad a reklamáció közben.

 

A személyes adatkezelés jogi alapja az (i) áru e-shopon keresztül történő vásárlása és szállítása esetén a 6.ik cikkely, 1. bekezdés b) pontja, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban csak GDPR rendelet) valamint a (ii) reklamációk rendezése esetén a 6.ik cikkely, 1. bekezdés c) pontja a GDPR rendeletnek.

 

A személyes adatok feldolgozása elkerülhetetlen a TONER spol. s.r.o. számára (i) amennyiben a vevő az e-shopon keresztül megvásárolja az árut, illetve az áru leszállításra kerül a vevőhöz, melyben teljesül a vásárlási keretszerződés feltétele. Az adatfeldolgozás elkerülhetetlen a (ii) reklamáció rendezésénél is melyben a TONER spol. s.r.o. a törvényben megadott kötelességét teljesíti.

 

Az adatfeldolgozók személye a következő:

 • A TONER spol, s.r.o. cég, székhelye Humenská 27, 04011 Košice, cégjegyzékszám: 36 182 427, bejegyezve a Kassai körzeti cégbíróság I., mint közvetítő,
 • A szállító és kézbesítő cégek, amelyek biztosítják az áru elszállítását a vevőnek, mint tvábbi közvetítők,
 • A Direct Parcel Distribution SK s.r.o., cégjegyzékszám 35 834 498, bejegyezve a Pozsonyi körzeti bíróság I., mint közvetítő, amely biztosítja az IT rendszert a kézbesítések tervezéséhez,
 • Beszállítók, külsős jogi képviselet, más szervek a vásárlói folyamatban, kézbesítő cégek a reklamációk rendezésekor, melyek közvetítőként lépnek fel,
 • Pénzügyi szervezetek, adó és pénzügyi tanácsadók és audit őrök mint közvetítők amennyiben szükségesek a TONER spol. s.r.o. a törvényben megadott kötelességeinek teljesítésében.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama a vásárlási szerződés teljesítéséig, valamint a garancia idejének leteltégi tart.

b) Az e-shop üzemeltetése és az e-shopban történő regisztráció

A TONER spol. s.r.o. adatkezelő az e-shop üzemeltetése és az e-shopban történő regisztráció során ezeket a személyes adatokat dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, lakcím és az előző rendelések.

A személyes adatkezelés jogi alapja a 6.ik cikkely, 1. bekezdés b) pontja a GDPR rendeletnek. A személyes adatok feldolgozása a TONER spol. s.r.o. esetében elkerülhetetlen az e-shopban történő regisztrációhoz, illetve az e-shop üzemeltetéséhez.

Az adatfeldolgozók személye a következő:

A TONER spol, s.r.o. cég, székhelye Humenská 27, 04011 Košice, cégjegyzékszám: 36 182 427, bejegyezve a Kassai körzeti cégbíróság I.

A személyes adatok feldolgozása az e-shopban való regisztráció ideje alatt történik.

c) Telefonos és e-mailben történő kapcsolat a vevővel

 

A TONER spol. s.r.o. adatkezelő a Telefonos és e-mailben történő kapcsolathoz a vevővel ezeket a személyes adatokat dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, az előző rendelések és a telefonos kapcsolat esetén a hívás rögzítése a call centrumból.

A személyes adatkezelés jogi alapja a 6.ik cikkely, 1. bekezdés b) pontja a GDPR rendeletnek, a telefonos beszélgetés rögzítése kapcsán pedig a 6.ik cikkely, 1. bekezdés a) pontja a GDPR rendeletnek. A személyes adatok feldolgozása a TONER spol. s.r.o. esetében elkerülhetetlen a kapcsolattartáshoz. A telefonos beszélgetés rögzítése és az ennek alapján szerzett adatok feldolgozása azonban nem kötelező.

Az adatfeldolgozók személye a következő:

 • A telefonon keresztül történő kapcsolattartás esetén a TONER spol. s.r.o.
 • Az e-mailen keresztül történő kapcsolattartás esetén a TONER spol. s.r.o.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama a garancia idejének leteltégi tart.

d) A vásárlók panaszainak rendezése

 

A TONER spol. s.r.o. adatkezelő a vásárlók panaszainak rendezése során ezeket a személyes adatokat dolgozza fel: keresztnév, vezetéknév, a panaszban szereplő adatok, és annak bejelentésétől függően a vásárló lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

A személyes adatkezelés jogi alapja a 6.ik cikkely, 1. bekezdés b) pontja a GDPR rendeletnek. A személyes adatok feldolgozása a TONER spol. s.r.o. esetében elkerülhetetlen a vásárlók panaszainak rendezéséhez.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama a vásárló panaszának a rendezéséig tart.

e) A Facebookon folyó versenyek

A TONER spol. s.r.o. adatkezelő a Facebookon folyó versenyek során ezeket a személyes adatokat dolgozza fel: a versenyben résztvevő személy profiljában szereplő adatok, a nyertes esetében annak vezeték és keresztneve, telefonszáma, lakcíme és fotója a nyereménnyel.

A személyes adatkezelés jogi alapja a 6.ik cikkely, 1. bekezdés b) pontja a GDPR rendeletnek. A személyes adatok feldolgozása a TONER spol. s.r.o. esetében elkerülhetetlen a versenyek véghezviteléhez.

Az adatfeldolgozók személye a következő:

 • Facebook Ireland Ltd., székhely 4Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, mint közvetítő. Ez a cég az adatokat a saját adatvédelmi politikája alapján fogja feldolgozni (https://www.facebook.com/policy.php).

f)A Facebookon történő kapcsolat a vevővel

Abban az esetben, ha az érintett személy a Facebookon keresztül veszi fel a kapcsolatot a céggel a TONER spol. s.r.o.  feldolgozza az adott személy Facebook profiljában szereplő adatokat, valamint azokat az adatokat, amelyeket az érintett személy a kommunikáció során megad.

Ezen személyes adatok feldolgozásának célja a vevő támogatása és ennek jogi alapja 6.ik cikkely, 1. bekezdés b) pontja a GDPR rendeletnek. A személyes adatok feldolgozása a TONER spol. s.r.o. esetében elkerülhetetlen amennyiben a vevővel történő kapcsolattartáshoz.

Az adatfeldolgozók személye a következő:

 • Facebook Ireland Ltd., székhely 4Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, mint közvetítő. Ez a cég az adatokat a saját adatvédelmi politikája alapján fogja feldolgozni (https://www.facebook.com/policy.php).

A személyes adatok feldolgozásának időtartama a vevővel tartott kapcsolat idejéig tart.

 

g) A TONER spol. s.r.o. cég igényeinek érvényesítése

A TONER spol. s.r.o. adatkezelő saját igényeinek érvényesítése során ezeket a személyes adatokat dolgozza fel: a vevőkkel, illetve beszállítókkal kötött vásárlási szerződések adatai, a reklamációkban megadott adatok, amelyek szükségesek amennyiben a TONER spol. s.r.o. vádat akar emelni, adatok, amelyek szükségesek amennyiben a TONER spol. s.r.o. ellen vádat emelnek, a könyvelésben feltüntetett adatok és egyéb adatok, amelyek a TONER spol. s.r.o. cég igényeinek érvényesítését segítik elő.

Ezen személyes adatok feldolgozásának célja igényeinek érvényesítése és ennek jogi alapja 6.ik cikkely, 1. bekezdés f) pontja a GDPR rendeletnek. A személyes adatok feldolgozása a TONER spol. s.r.o. esetében elkerülhetetlen amennyiben személyes igényeit kívánja védeni. A cég személyes igényibe beleértjük a cég tulajdonát valamint a meg nem alapozott igények érvényesítését a TONER spol. s.r.o. cég ellen.

Az adatfeldolgozók személye a következő:

 • Bíróságok, közfenntartó intézmények, jogi képviselők, adó és más irányú tanácsadók mint közvetítők.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama a bírósági per ideje, valamint az ügy jogvesztésének ideje, mely alatt a TONER spol. s.r.o. ellen igény léphet fel vagy a cég saját igényei érvényesítheti.

 

h) A TONER spol. s.r.o. törvény által meghatározott kötelezettségei

A TONER spol. s.r.o. adatkezelő a a) – g) pontban megadott személyes adatok feldolgozásával a törvény által megadott kötelességét teljesíti.

Ezen személyes adatok feldolgozásának jogi alapja 6.ik cikkely, 1. bekezdés c) pontja a GDPR rendelet (például könyvelési törvény, adó törvény, jövedelemadóra vonatkozó törvény, a vásárló védelmére vonatkozó törvény, az archiválásra vonatkozó törvény stb.). A személyes adatok feldolgozása a TONER spol. s.r.o. esetében elkerülhetetlen amennyiben a cég a törvény által meghatározott kötelezettségeit kívánja teljesíteni.

Az adatfeldolgozók személye a következő:

 • Adóügy tanácsadók, audit örök, bíróságok és közrendi intézmények, mint közvetítők.

A személyes adatok feldolgozásának időtartama a törvény által van meghatározva.

 

 1. Az érintett személyek jogai

Az érintett személy jogosult eljárást indítványozni Szlovákia Személyi jogokat védelmező hivatalában, amennyiben feltételezi, hogy sérültek a személyi jogai, amelyek a GDPR rendelet és egyéb rendeletek határoznak meg.

Az érintett személy a közvetítőtővel szemben élhet a (i) tájékoztatáshoz való jogával, (ii) az adatok helyesbítéséhez való jogával, (iii) törléshez való joggal, (iv) az adatkezelés korlátozásához való joggal, (v) az adathordozhatósághoz való joggal, (vi) illetve a tiltakozáshoz való joggal amennyiben nem kívánja az adatai feldolgozását. Ezen jogait a vevő a TONER spol. s.r.o. szemben érvényesítheti amennyiben:

 1. Megkeresi a céget levélben, amelyet a cég székhelyére postáz
 2. Elektronikus úton, e-mail megküldésével a fentebb megadott e-mail címre.
 3. Telefonon keresztül a fent megadott telefonszámon.

Ezen rendelkezés jogi javallata főként a GDPR rendelet, a Személyes adatok védelméről szóló törvény jelen hangzásában, illetve az ide vonatkozó összes törvényjavaslatok.

Prihláste sa do svojho účtu
Jelentkezz be a fiókodba