Vrátenie a výmena tovaru

Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmlúvy):

V prípade, že nebudeš s tovarom spokojný, môžeš tovar do 14 dní  od prevzatia zásielky vrátiť podľa odporúčaného postupu uvedeného nižšie. Toto vrátenie tovaru je považované za jednostranné odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 zákona č 40/1964 zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Lehota na vrátenie peňazí pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka je 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Výmena tovaru:

Nesedí ti doručený tovar? Žiadny problém. Zákonom je daná lehota na vrátanie/výmenu tovaru 14 dní. Všetko záleží na vzájomnej dohode, a preto neváhaj a kontaktuj nás! Podmienky pre výmenu nájdeš nižšie.

Podmienky výmeny a vrátenia tovaru

Pri výmene alebo vrátení nepoužitého tovaru je nutné dodržať tieto podmienky:

  • Tovar musí byť nepoškodený
  • Tovar nesmie byť použitý
  • Tovar musí byť kompletný
  • Spoločne s tovarom dodaj správne vyplnený reklamačný formulár, ktorý nájdeš dole (ak nemáte možnosť formulár vytlačiť, stačí vypísať rukou potrebné údaje na papier)
  • Na tovar, ktorý nám zašleš nesmie byť vystavená žiadna dobierková suma !

Ako postupovať?

Odporúčaný postup pri výmene alebo vrátení tovaru:

  • Pri výmene alebo vrátení tovaru pripoj k tovaru vyplnený reklamačný formulár, ktorý nájdeš v tejto sekcii dole.
  • Vo formulári stačí uviesť len číslo účtu alebo katalógový názov produktu, o ktorý máš záujem namiesto pôvodne objednaného tovaru.
  • Tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom zašli poštou ako bežnú zásielku bez dobierky na adresu: TONER, spol s.r.o., Košické Oľšany 276, Košické Oľšany 044 42,
  • Náklady spojené so zaslaním tovaru späť hradíš ako náš zákazník Ty,
  • O obdržaní vráteného tovaru Ťa budeme informovať prostredníctvom emailu.
Prihláste sa do svojho účtu